Raskere å få ambulanse i Fana

Blir du alvorlig syk og bor i Fana sør, skal det nå gå kortere tid før ambulansen kommer.