Ti års forvaring for gisseltakeren

Gisseltakeren fra Landås er i Gulating Lagmannsrett dømt til forvaring i ti år, med en minstetid på syv år.