Forundret over Vegdirektoratet

Bergen kommune er forundret - både over hvor lite Vegdirektoratet skjønner av bybanen - og over hvor lite Vegdirektoratet gidder å sette seg inn i saken.