Vil ha bompengar på Kvamskogen

Frå 2007 vil det truleg kosta 25 kroner å passera kommunegrensa til Kvam i Eikedalen. Kvam herad vil, men Stortinget avgjer.