Nekter bompenger på overtid

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp) ber samferdselsminister Torild Skogsholm gripe inn og hindre at det blir krevd inn bompenger på Nordhordlandsbrua på «overtid», etter at den er nedbetalt ved årsskiftet.