• HER STOD HUSET: Rett bak halvsteinsmuren stod det uthuset der tyske meinige vart usselt innkvartert, fortel Ole Didrik Lærum (t.v.) til Sugata og forfattaren Rachel Kellet.<p/>FOTO: ARNE HOFSETH

Tysk jøssing på gamle tomter

Antinazisten Karl Heinz kom til Voss som tysk soldat i juni 1940. Han deserterte i 1943. No er han attende på gamle tomter som Sugata, buddhistisk munk.