• ORDSKIFTE OVER ALT: Den hastige oppseiinga av rådmann Steinar Søgaard er samtaleemne på Handelslagshjørnet, busshaldeplassen og overalt der ulvikje møtest. FOTO: ARNE HOFSETH

Spetakkel om rådmann i Ulvik

Først sparkar dei rådmannen. Så krev dei gransking av bakgrunnen for sitt eige vedtak. Snakk om etterpåklokskap!