Bergensbanen stuper mot 70-talsnivå

Passasjertalet på Bergensbanen går bratt unnabakke. Ein må attende til 1975 for å finna færre passasjerar enn i fjor.