Snakket seg til lengre dom

Hadde 40-åringen fra Askøy latt være å ringe Midhordland tingrett midt under hovedforhandlingene, ville han vært spart for 30 dager i fengsel.