Forsvarer Giardia-informasjon

Informasjonssjef Robert Rastad i Bergen kommune mener informasjonen i Giardia-saken har vært bra.