Har oppnevnt privat psykiater

Drapstiltalte Trond Ramsland har fått utarbeidet en egen privat psykiatrisk erklæring foran rettssaken.