UiB og HiB kan bli ett

Etter at Høgskolen i Stavanger fra nyttår blir universitet, utelukker man ikke en sammenslåing av Høgskolen og Universitetet i Bergen.