• VARIERT ARBEID: Niklas Lerpold (14) går til vanlig på Garnes Ungdomsskole. I arbeidsuken er han utplassert hos Kirkens Bymisjon. Her gjør han mye forskjellig arbeid. Alt fra å sette seg ned og snakke med gjestene, til å hjelpe til med oppvasken.<p/> FOTO: TOR HØVIK

Hjelper andre i skoletiden

Niklas Lerpold (14) valgte å tilbringe arbeidsuken sin i Kirkens Bymisjons Café Magdalena. - Farmor ble glad og stolt, sier han.