• HENTER UT OLJEPRØVE: Daglig tas det prøver av råoljen som kommer i rør inn til Stureanlegget i Øygarden. Ronny Ellingsen i West Lab Services har hentet ut en prøve fra Oseberg-oljen i en beholder.<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ

Sparer nok strøm til en småby

Hydro vil snart spare strøm på Sture som er nok til å forsyne en hel småby. Stadige varmere råolje fra Oseberg, ny kaldere råolje fra Grane-feltet kombinert med en varmeveksler sørger for det.