• SUBJEKTIVT: Forsvararen, advokat Gisle Didriksen (t.v), konfererer med overlege Jon Geir Høyersten i ein rettspause. Didriksen har varsla at dei subjektive vilkåra for straff vil stå sentralt i hans prosedyre i dag.<p/>FOTO: ARNE HOFSETH

Såg ikkje hagla før det small