Pasifist i 1968 - pasifist i dag

For 35 år siden var Rune Larsen pasifist og protesterte aktivt mot Vietnamkrigen. Da ble hans pasifisme kalt for naiv. Lørdag demonstrerer han mot en invasjon i Irak. Rune Larsen ser ikke noe alternativ til å være naiv.