Svime - eller stifinner?

Hvorfor finner noen alltid veien hjem - mens andre surrer seg bort tjue meter fra stien? Stedsansen er svært ulikt fordelt. Men den kan trenes opp.