- Vi må beskytte kvinner bedre

Mange drap og drapsforsøk av ektemenn kunne blitt forhindret hvis politiet var flinkere til å beskytte voldsutsatte kvinner, sier voldsekspert Ole Kristian Hjemdal.