BiR flytter avfallsmottak

De ubetjente avfallsmottakene, som er utplassert ved tre brannstasjoner i Bergen, stenges. BiR ønsker i stedet å flytte mottakene til bensinstasjoner i nærheten.