Fylkesvei i superklassen til Sædal

En fylkesvei er ikke bare en fylkesvei. Fv 188 Sædalsveien har gul stripe, og skiller seg dermed dramatisk fra all håpløsheten man kan lese om i fylkesveiplanen som nå er på vei til fylkestinget.