Skifter lamper - sparer millioner

Energi tilsvarende det årlige forbruket i et middels norsk boligfelt. Det er hva Haukeland Universitetssykehus regner med spare når alle lysarmaturer skiftes ut i Sentralblokken.