Torget vil koste 45 millioner

Den totale opprustingen av Torget blir tre ganger så dyr for kommunen som tidligere anslått, kanskje enda dyrere.