Malt én gang siden 1939

Skolebygningene i Bergen trenger vedlikehold for 333 millioner kroner. I år blir bygningsmassen vedlikeholdt for 14 millioner.