- 100 mill. billegare enn staten

Dei største tunnelentreprenørane i landet meiner Jondalstunnelen kan byggjast over 100 millionar kroner billegare enn Statens vegvesen har rekna ut.