- Få opp farten, Bergen kommune!

Høge gjerder, smale fortau, støy og skit pregar Vaskerelven. Kundane uteblir, kloakken stinkar, rotter og vatn trengjer inn i kjellaren. Og verst av alt, det går så sakte framover.