Bompenger betaler veier på Vestlandet

Bilister, fylke og kommuner i Hordaland skal i 2007 bruke 1092 millioner kroner på veier. Staten bidrar med 299 millioner.