Får skyte måsar i sjølvforsvar

Måsar som skit og angrip arbeidarar i Kvam vil no bli skotne og hengt opp som skrekk og åtvaring til andre måsar.