Klare for streifande dronning

Dronning Sonja har vandra over breen høgt ovanfor, og passert på vegen langs fjorden langt der nede. Tanken på å få henne i tunet hadde neppe streifa folket på Reiseter.