Nytt styre i Helse Førde HF

Føretaksmøtet for Helse Førde vedtok torsdag kveld det nye styret for Helse Førde HF.