• (1/2)
    «MANNEN ER SKALLET»:</b> Astrid Wille (77) jobber som frivillig og underviser Sara Gamchu, Gilay Gelezgiher og Gregorio Maldonavo i norsk en gang i uken.<p/>FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Landets største fornybare ressurs

De blir stadig «yngre»», de er velutdannete, har god økonomi og helse til det meste.