Årdal har Norges beste drikkevann

Norges beste drikkevann produseres av Årdalstangen Vassverk i Årdal kommune.