Utenlandske leger må kunne norsk

Dersom du blir syk i utlandet, må du stole på at legene skjønner blanketten fra trygdekontoret. Den er nemlig på norsk. Anne-Karin Misje opplevde at det ikke alltid er like enkelt.