- Eg ville ikkje at ho skulle døy

Hassan Hashin sit framoverbøygd og pratar lågmælt. Han skal forklare kvifor han tok livet av ei 19 år gammal jente.