- Ingen nedbygging av Storetveitåsen

Linstow Eiendom mener kritikerne overdriver utbyggingen på Storetveitåsen. Linstow har redusert utbyggingen til to tomter på vestsiden av åsen.