Styrker ledelsen

Administrasjonen i Westfal-Larsen styrkes og blir nå bygget ut som et kompetansesenter i Bergen.