Føler Navarsete sviktar

Lågtrykk pregar klimaet mellom politikarane i Sogn og Fjordane og fylkets «eigen» samferdsleminister, Liv Signe Navarsete (Sp).