- Tull å snakke om hjerneflukt

Syv av ti realister som er utdannet i Bergen jobber i fylket to år etter siste eksamen. - Vi må slutte å snakke om hjerneflukt, sier Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd.