- Dette er idioti!

Eva Krzywinski jobber og bor på Nygårdshøyden. Hun har ennå til gode å fatte poenget med opphøyningen i Langes gate som sperrer for gjennomkjøring.