Vil gjenåpne gamle kirkegårder

Kirkevergen i Bergen vil gjenåpne to av byens historiske kirkegårder for gravferder. Både Assistentkirkegården og St. Jakob kirkegård på Kalfarsiden kan få nye graver.