Heim for å rydda ut barndomen

Foreldra mine skal flytta. Difor reiser eg sørover for å rydda ut or det gamle rommet mitt. Førebels veit ingen kven som skal overta den gamle garden. Eg vil helst ikkje snakka om det.