- Tilbake til 60-talet

Leiar Rolf Reikvam (SV) i Kirke-, utdannings- og forskningskomieen på Stortinget meiner systemskiftet Kristin Clemet legg opp til, er eit steg tilbake til 60-talet.