En vaskekte mølle tar form

Snart syv år etter at Willy Monsen bestemte seg for å få gjenreist Christie mølle i Fridalselven, ser vi nå tydelige bevis for at han har greid å realisere drømmen.