Vikarkonkurs blir politisak

Eitt av pionerbyråa for utleige av sjukepleiarar er konkurs. Kemneren har meldt bergensselskapet Personell Net AS for brot på skattelovgjevinga.