- Grunnstøting årsak til havariet

"Rocknes" skal ha grunnstøtt kort tid før den kantret i Vatlestraumen klokken 1615 i går.