Nytt tilsyn til Førde

Det nye Stiftingstilsynet blir plassert i Førde. Det nye statlege tilsynsorganet skal samlokaliserast med Statens Lotteritilsyn.