Total forvirring om klokken

Det hersker total forvirring om når «Rocknes» gikk på grunn. Å fastslå tidspunktet er svært viktig for å løse mysteriet rundt skipstragedien.