Gikk på minst to grunner

Politiets undersøkelser på bunnen i Vatlestraumen tyder på at "Rocknes" kan ha gått på minst to forskjellige grunner, begge på litt over ti meters dyp, og som begge ligger nord for lykten på Revskolten.