- Oppfylte så vidt kravene

Ifølge Sjøfartsdirektoratet oppfylte "Rocknes" bare så vidt de internasjonale kravene for overlevelsesevne.