Krever mer effektiv tvangskontroll

Kontrollkommisjonene må bli mer effektive og ha flere møter. Det mener Pasientombudet i Hordaland.