• PÅ HJEMMEBANE: - Her i lia ligger gården min, sier Lars Sponheim stolt og peker på maleriet over Ulvik av W. Lund (1851). Statsråden var selv i Nasjonalgalleriet og plukket det ut for å pryde møterommet i Landbruksdepartementet.<p/>FOTO: HÅVARD BJELLAND

- Vil bli innlandsminister

Lars Sponheim (V) ønsker å gi fylkespolitikerne større makt, ved å slå sammen fylkeskommunen og fylkesmannsembetet.